Bizden Haberler

english 90x80
ozgur dusler anaokulu yatay_09 90x80
ozgurdusler anaokulu blog ingilizce egitimi banner_01 90x80

Doğa Eğitimi

Doğa Eğitimi

Özgür Düşler Anaokulu olarak, çocuklarımızın doğal çevreye olan bağlantısını derinleştirmeye büyük önem veriyoruz. Bilim, çocukların doğada geçirdikleri zamanın, sağlıklarına, mutluluklarına ve genel gelişimlerine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, doğa eğitimini temel öğrenme deneyimlerinin bir parçası olarak görüyoruz.

Doğa Eğitiminde Neler Yapıyoruz?

Her ay iki kez düzenlediğimiz doğa gezileriyle, çocuklarımıza doğal dünyayı keşfetme ve içinde yer alma fırsatı sunuyoruz. Bu geziler sırasında, çocuklarımız çevrelerini inceleme, çeşitli bitki ve hayvan türlerini tanıma ve doğal süreçleri anlama fırsatı bulurlar. Ayrıca doğayla etkileşim, çocukların duyu becerilerini, gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Doğa Eğitiminin Faydaları

Doğa eğitimi, çocukların gelişimine çeşitli yollarla katkıda bulunur:

  • Fiziksel Gelişim: Doğada oynamak, çocukların motor becerilerini geliştirir ve genel fiziksel sağlıklarını artırır.
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Doğada geçirilen zaman, çocukların sosyal becerilerini ve empati yeteneklerini geliştirir. Aynı zamanda stresi azaltır ve çocukların duygusal iyilik halini artırır.
  • Bilişsel Gelişim: Doğa, çocuklara çevrelerini keşfetme ve anlama fırsatı sunar. Bu, onların merakını uyandırır ve problem çözme, kritik düşünme ve gözlem yeteneklerini geliştirir.

Özgür Düşler Anaokulu’nda, çocuklarımıza doğayı sevmeyi ve ona saygı göstermeyi öğretirken, aynı zamanda çevresel bilincin tohumlarını ekiyoruz. Çocukların doğayı tanımaları ve anlamaları, onların gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına yardımcı olacaktır.

Bilgi Alın